50 Let katedry počítačů na FEL ČVUT

Historie

50 let katedry počítačů Fakulty elektrotechnické ČVUT
50 let informatiky na ČVUT

Katedra počítačů je nejstarší katedrou počítačů nejen v České republice, ale je jednou z nejstarších v Evropě i ve světě. Byla založena 1. září 1964. Nově založená katedra sídlila v Ječné ulici 30. V září 1965 se přestěhovala do budovy E v areálu ČVUT na Karlově náměstí, kde sídlí dodnes. V zaměření Samočinné počítače studovalo v té době 40 studentů.

Ve školním roce 1970/71 bylo zavedeno programování do všech vyučovaných programů na FEL. V roce 1973 měla katedra 47 zaměstnanců, a 14 techniků. V tomto roce byla katedra vybavena novým sálovým počítačem TESLA 200.

Významným rokem pro výuku byl školní rok 1974/75, kdy byla zahájena výuka ve studijním programu Elektronické počítače. Pro tento program byly vytvořeny přednášky a semináře pro 19 nově zavedených předmětů. První absolventi ukončili studium v roce 1978. Na začátku školního roku 1989/90 měla katedra 72 zaměstnanců, z toho 48 učitelů, kteří vyučovali 29 akreditovaných předmětů.

Výzkum na katedře se zaměřil na překladače a programovací jazyky, umělou inteligenci, počítačovou grafiku, počítačové sítě a na automatizaci návrhu elektrických obvodů. Návrh a implementace překladačů byla historicky nejstarší oblast výzkumu na katedře.

Politické změny ve společnosti po roce 1989 se odrazily ve studiu nejen na katedře počítačů, ale v celém vzdělávacím systému, kterému se otevřel profesionální svět. Zavedení nového kreditního systému do studia završilo dlouhodobou snahu nabídnout informatiku a počítačové vědy studentům širokého spektra specializací na ČVUT.

S hrdostí na výsledky práce všech, kteří na katedře během pěti dekád její existence působili, slaví katedra v roce 2014 padesáté narozeniny.

Celý text o historii katedry najdete ZDE.