50 Let katedry počítačů na FEL ČVUT


Katedra počítačů fakulty elektrotechnické ČVUT ve spolupráci s katedrou počítačové grafiky a interakce FEL a fakultou informačních technologií ČVUT pod záštitou rektora ČVUT prof. Ing. Petra Konvalinky, CSc.
pořádají oslavy 50 let katedry počítačů na FEL ČVUT 50 let informatiky na ČVUT