50 Let katedry počítačů na FEL ČVUT

Almanach k vyročí

Letošním 1. zářím vstoupila katedra počítačů elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze do další padesátky své existence. Z pochopitelných důvodů už mezi jejími dnešními členy nenajdeme nikoho, kdo den jejího založení (1. 9. 1964) a události, které mu bezprostředně předcházely, pamatuje. Přesto však jsme přesvědčení, že bychom si měli při této příležitosti alespoň některé osobnosti a události těch prvních padesáti let katedry připomenout. Tento text uvádí alespoň některé milníky z těch uplynulých padesáti let.

V kapitole 2 si připomeneme první pětadvacetiletí katedry. Nesluší se přeci, aby otcové-zakladatelé byli pro dnešní generaci zaměstnanců katedry a pro její studenty jen jakousi skupinou lidí, kteří se jen náhodou octli v jistou dobu na jistém místě, i když to tak trochu bylo. Dost možná už dnešní generace jejich jména jen kdesi zaslechla. Ale na katedře tito lidé v té době nejen učili, ale na katedře se i zkoumalo. Během té doby vznikla řada projektů, které ve své době byly pojmem. Jsou to především SW systém FELSYS pro počítač Minsk 22 a překladače vyšších jazyků pro počítač Tesla 200.

Stručnou historii druhých dvaceti pěti let katedry najdete v kapitole 3. Tuto historii už řada z Vás pamatuje, nebo dokonce zažila na vlastní kůži. Byla a je to doba velmi turbulentní, kdy došlo k řadě významných změn. Ve stručném popisu této kapitoly nebylo možné vše postihnout. Možná za dalších padesát let, až bude i toto období existence katedry počítačů historií, bude tato historie podrobněji zpracována a zhodnocena.

Tento text bychom rádi věnovali dvěma osobnostem, které se o založení katedry nejvíce zasloužily:

  • prof. Ing. Zdeňkovi Kotkovi, DrSc., který byl „u toho“ a
  • doc. RNDr. Oldřichu Koníčkovi, CSc., prvnímu vedoucímu katedry počítačů.